Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2012

lilywashere
1004 01aa
lilywashere
Jestem kiepska w byciu ważną.
— ?
Reposted fromyougurtway yougurtway viazabka zabka
lilywashere
Reposted fromnaich naich viamaraskowa maraskowa
lilywashere
lilywashere
lilywashere
lilywashere
6211 308d 500
Reposted fromTankistD TankistD viamaraskowa maraskowa
lilywashere
Reposted fromidzi idzi viamaraskowa maraskowa
lilywashere
2430 43cd
Reposted fromdyermaker dyermaker viamaraskowa maraskowa
lilywashere
lilywashere

lilywashere
2023 2688

fajnie ktoś ma.
lilywashere
7324 9cc9 500
Reposted frommereo mereo viajojinthesun jojinthesun
lilywashere
1717 558d
Reposted fromseaoflove seaoflove viavandalism vandalism
lilywashere
2175 1105
Reposted fromchiste chiste viavandalism vandalism
lilywashere
4576 cd33 500
Reposted frommaliwa maliwa
lilywashere
Chciało mi się płakać. To takie niemodne, przyznać się, że to co nam się przydarza, jest ważne. Zrywasz z kimś i w telewizji mówią ci, że musisz żyć dalej, że nie był ciebie wart, że zasługujesz na kogoś lepszego. Ktoś umiera i radzą ci, by zapamiętać to, co było w nim najlepsze i by korzystać w życiu z tego, czego Cię nauczył. A tak naprawdę? Cóż, tak naprawdę zadane rany zostają z nami na zawsze i zmieniają nas. Niekoniecznie na lepsze. Czasami strata pozostawia dziurę, której nigdy nie da się załatać. Czasem przeszłość wabi nas bardziej niż pokusy przyszłości.
— Anna Blundy 'Czysta wódka'
Reposted fromironicznemarzenia ironicznemarzenia
lilywashere
Ludzie wtrącają się, ludzie kłamią, ludzie wymyślają podłe idiotyzmy, a pewnego dnia już nie wiadomo, co jest prawdą, a co kłamstwem, co plotką, a co rzeczywistością, kto jest przyjacielem, a kto świnią, kto kolegą, a kto durniem; nie sposób połapać się w tym wszystkim.
— Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromAnilorak18 Anilorak18
lilywashere
lilywashere
To, co czasami biorę za uniesienie, jest po prostu brakiem bólu.
— Sarah Kane, Crave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl